1000

Amsterdam rond 1220

Dam in de Amstel

Amsterdam's oorsprong vinden we terug in haar naam; "Dam in de Amstel". De naam is samengesteld uit de delen Am-ster-dam: Aeme= riviermond, Ster= plaats, Dam= werk verheven uit water, rustplaats: Amsterdam= "Een rustplaats in de riviermond van de Amstel"

Lees meer..

1275

Oorsprong

Het wapen komt al als zodanig voor sinds begin 15e eeuw. De oorsprong is echter niet bekend. Op de oudste gevonden zegels komt alleen een scheepje voor. Er staat nog geen kruis op. Dit is vermoedelijk het zegel uit 1275 toen Amsterdam het tolprivilege kreeg van Floris V


Lees meer..

1400

Schuinkruisen

De drie kruisen uit het wapen van Amsterdam, vindt men terug op allerlei gebouwen, in vele logo's en ook op de straatpaaltjes, de Amsterdammertjes. Maar tot op de dag van vandaag weet zelfs niemand nog, waar de kruisen voor staan en ook niet waarom het 3 kruisen zijn.

Lees meer..

terug naar start

1482

3 Kruisen

Dan is er de vraag, waarom 3 kruisen en niet maar 1 kruis, zoals bijvoorbeeld het geslacht van Amstel.
Drie heeft altijd een grote symbolische waarde gehad vanwege de Heilige Drie-eenheid. Maar ook in de rechtspraak en de handel had het getal drie een bijzondere status.

Lees meer..

1489

De Kroon

Op 11 februari 1489 kreeg Amsterdam van koning Maximiliaan van Oostenrijk het recht een kroon op het stadswapen te plaatsen, als dank voor de ruime steun, het recht boven haar simpele wapen de keizerskroon van het Heilige Roomse Rijk te voeren.


Lees meer..

1572

Geuzen

In 1572 koos Holland de kant van prins Willem van Oranje. Alleen Amsterdam bleef koningsgezind en trouw aan het Spaanse bewind. De blokkades van Amsterdam vonden plaats. In 1573 richten de Geuzen met hun schepen op het IJ een blokkade op.


Lees meer..

terug naar start

1500-1600

V.O.C.

Aan het eind van de vijftiende eeuw begonnen Portugezen en Spanjaarden aan grote ontdekkingsreizen naar Amerika en Indie. Holland raakte betrokken bij de handel. In 1602 ontstond de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de V.O.C.


Lees meer..

1600-1700

De Gouden Eeuw

Begin 17de eeuw wordt op de Dam de Beurs van Amsterdam geopend, de oudste effectenbeurs ter wereld. Handelaren speculeren er lustig op los. Ook nam het aantal kunstenaars enorm toe en was er een explosie van de productie en kunsthandel.

Lees meer..

1700-1800

Republiek

In deze tijd gonsde het van de ideeen over democratie en medezeggenschap. De burgers zagen in de Oranjes hun natuurlijke bondgenoten tegen de regenten.

In 1747 slaagden zij erin Prins Willem IV een vorstenstatus te geven.

Lees meer..

terug naar start

1816

Willem I

In 1815 aanvaardde Oranjevorst Willem I de koningstitel. Nadat Willem I tot koning werd uitgeroepen werd het "franse republikeinse" wapen afgeschaft. Het Amsterdamse wapen werd bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel op 26 juni 1816.


Lees meer..

1840

Willem II

Op 7 oktober 1840 deed Willem I op Paleis Het Loo afstand van de troon. Anderhalve maand later, op 28 november 1840 vond de inhuldiging van zijn zoon, Koning Willem II plaats. Om acht uur klonk een Koninklijk saluut van 101 kanonschoten door Amsterdam.


Lees meer..

1898

Wilhelmina

Op 6 september 1898, een week na haar achttiende verjaardag, wordt Wilhelmina in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als koningin. In 1898 werd ook het Amsterdamse wapen aangepast. Het is nu de Rudolphinistische keizerskroon die op het wapen staat.

Lees meer..

terug naar start

1947

Het Devies

Een paar jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd, als hulde aan het verzet van de Amsterdammers tijdens de oorlog, het devies: 'Heldhaftig - Vastberaden - Barmhartig' met koninklijke toestemming van de toenmalig koningin Wilhelmina in 1946 verleend.


Lees meer..

2010

Persiflage

Door de jaren heen wordt het wapen mooier gestilleerd, maar ook komen er persiflages voor
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lees meer..

2015

Vuurtorens

Het rood staat voor land, het zwart staat voor de Zuyderzee, de drie zilveren kruisen staan voor de drie lichtpunten oftewel de drie vuurtorens: IJe-oort bij Durgerdam, de Grote Beer, het paard van Marken op Marken, Gelderse Hoek, de Ven bij Enkhuizen.


Lees meer..